info|imshouse.pl| |info|imshouse.pl tel: 517 517 003 Trakt Brzeski 57A, 05-077 Warszawa

WAKACYJNY DOM ZA 1ZŁ - 2022

Cena: 119 900 zł
Dostępność: 4.07-31.08.2022
Powierzchnia: 47m2
Wykończenie: Stan Surowy Zamknięty

PROMOCJA

KOMPLET MATERIAŁÓW DO BUDOWY DOMU - FIRENZE 47 SSZ

W PROMOCYJNEJ CENIE 119 900 PLN BRUTTO (23% VAT)

47m2 powierzchni zabudowy
STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

 

Co otrzymujecie w pakiecie promocyjnym?

-Komplet materiałów do budowy domu FIRENZE 47 SSZ - dach płaski - zawierający konstrukcję domu z drewna KVH, ociepleni 15cm, elewację z drewna świerkowego, obróbki blacharskie, stolarkę okienną i drzwiową PVC, akcesoria montażowe,

-Zestaw elektronarzędzi Makita do montażu domu 

-Komplet szczegółowych szkiców obiektu FIRENZE 47 - dach płaski

-Instrukcja montażu, zawierającą szczegółowe rysunki detali (ukryte rynny, itp.)

-Doradztwo techniczne IMS HOUSE

 

 

Lista materiałów wchodząca w skład pakietu promocyjnego:

 • Zestaw elektronarzędzi Makita do montażu domu
 • Elementy KVH podłogi 145x45
 • Blacha alucynk podłogi
 • Wełna izolująca podłogę 0,035 – 150mm
 • Folia Paraizolacyjna
 • Płyta OSB 22mm P+W
 • Belki obwodowe ścian KVH 145 x 45
 • Belki słupków ścian KVH 145x45
 • Panele SIP 0,033 12/150/12
 • Membrana wiatroszczelna
 • Elementy konstrukcji dachu KVH 145x45
 • Wełna izolująca dach 0,035 – 150mm
 • Płyta OSB 18mm P+W na dach
 • Kontr-łaty pod okładziny elewacyjne
 • Deska elewacyjna i podbitka świerkowa
 • System rynnowy PVC ProAqua
 • Lazura do drewna elewacyjnego w wybranym kolorze z palety standard
 • Parapety z blachy
 • Obróbki z blachy stalowej
 • Wkręty farmerskie
 • Wkręty konstrukcyjne
 • Listwy wykończeniowe drewniane
 • Stolarka okienna i drzwiowa PVC z pakietami dwu-szybowymi

 

ALE TO NIE WSZYSTKO!

 

Dla osób, które skorzystają z promocji od 4 lipca do 21 sierpnia 2022, odbędzie się dodatkowy konkurs "Wakacyjny Dom za 1 zł"

 

Wygrana osoba otrzyma korektę faktury materiałowej do 1,23 PLN brutto
i zwrot za materiały w kwocie 119 898,77 PLN

 

Zapraszamy do udziału i kontaktu

konkurs@imshouse.pl
+48 798 722 372

 

Szczegóły i regulamin konkursu poniżej

 


 

Regulamin dostępny na stronie od dnia 4.07.2022

 

Regulamin promocji i konkursu prowadzonego pod nazwą

„Wakacyjny Dom za 1 zł”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Wakacyjny Dom za 1 zł” (zwany dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem konkursu jest IMS MODULAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Trakt Brzeski 57A, 05-077 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000812016, NIP 952-220-10-73, REGON 384797280, zwanym dalej ”Organizator”.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terenie Polski.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i może wziąć w nim udział każdy kto skorzysta z naszej promocji.
 5. Konkurs odbywa się na terenie Polski.
 6. Konkurs rozpoczyna się 04.07.2022 o godzinie 12.00, a kończy dnia 31.08.2022 roku o godzinie 23:59:59. Wysyłanie zgłoszeń przed lub po terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3.09.2022 o godzinie 12.00 na żywo, transmitowane za pośrednictwem platformy FACEBOOK i INSTAGRAM Organizatora.
 8. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbliższych rodzin Organizatora. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz dzieci. 

 

§ 2 Warunki uczestnictwa

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 04.07.2022 roku do dnia 31.08.2022 do godz. 23:59:59:
  1. Podpisać niniejszy regulamin konkursu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na komunikację drogą elektroniczną, oraz wysłać oryginał na adres IMS Modular Sp. Z o.o., Trakt Brzeski 57a, 05-077 Warszawa.
  2. Zakupić i opłacić produkt promocyjny na podstawie wysłanej faktury PROFORMA – Komplet materiałów na Dom FIRENZE 47 w standardzie SSZ – szczegółowo opisany w załączniku numer 1 do regulaminu i zachować dowód jego zakupu (paragon/faktura). Wpłacający otrzyma Fakturę, której numer weźmie udział w losowaniu.
  3. Wylosowana osoba musi rozwiązać zadanie konkursowe polegające na odpowiedzi na proste pytanie.
 2. Każda osoba może wziąć udział w konkursie wielokrotnie, ilość wystawionych faktur odpowiada ilości losów.
 3. Aby losowanie konkursowe mogło się odbyć, z promocji muszą skorzystać przynajmniej 2 osoby.

 

§ 3 Nagrody

 1. Nagroda główna: Korekta jednej faktury na materiały do budowy domu FIRENZE 47 SSZ do kwoty 1,23 zł brutto (23 % podatku VAT).
 2. Wszystkie prawidłowo nadesłane zgłoszenia dokonane od dnia 4.07.2022 roku do dnia 31.08.2022 do godziny 23:59:59 roku będą rywalizować o nagrodę główną. 
 3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa składająca się z 3 osób.
 4. Losowanie i transmisja na żywo odbędzie się 3.09.2022 o godzinie 12.00 przy udziale Komisji Konkursowej. Przewodniczący komisji skontaktuje się telefonicznie z wylosowaną osobą i zada jej pytanie konkursowe. Prawidłowa odpowiedź na pytanie jest gwarancją wygranej. W przypadku błędnej odpowiedzi na pytanie lub 3 nieudanych prób połączenia, komisja losuje kolejne osoby, z którymi się skontaktuje w celu zadania pytania konkursowego. Pierwsza poprawna odpowiedź gwarantuje wygraną.
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas transmisji live dnia 3.09.2022 o godzinie 12.00 na żywo, transmitowane za pośrednictwem platformy FACEBOOK i INSTAGRAM Organizatora.

 

§ 4 Wydanie Nagrody

 1. Korekta faktury na materiały do budowy domu FIRENZE SSZ do 1,23 zł z VAT oraz zwrot przelewu nastąpi w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
 2. Koszt transportu materiałów nie bierze udziału w konkursie.

 

§ 5 Postanowienia końcowe  

 1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu. 
 2. Regulamin Konkursu dostępny będzie na www.imshouse.pl oraz w siedzibie Organizatora.  
 3. Wszystkie nagrody przewidziane w niniejszym Konkursie nie podlegają wymianie przez Organizatora na inne nagrody.
 4. Dedykowany numer telefonu do kontaktu: +48 798 722 372, dedykowany adres mailowy do kontaktu: konkurs@imshouse.pl
ZAPYTAJ O PRODUKT